Bouw Bouw

Beschoeiing plaatsen

 

Het eigenlijke bouwen van een beschoeiing gebeurt in overeenstemming met het materiaal dat volgens de Bouwvoorschriften voor Landgoederen voor beschoeiing wordt aanvaard. Wat fysiek moet worden gedaan samen met degene die de constructie uitvoert, moet worden geregeld om het gebouw veilig te beveiligen. Dit omvat: berekening van de vereiste lengte en afmetingen van de muur planning van de omvang en de locatie van de voor de groei vereiste verhogingen en verlagingen een redelijke beslissing over de vorm van de verdediging te zeggen welke materialen gemakkelijk kunnen worden vervoerd en welke aanvullende uitrusting nodig is het bepalen van de voorwaarden waaronder de muur moet worden opgetrokken Wij raden u aan de Bouwvoorschriften voor Landgoederen of het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen te raadplegen voor hun hulp bij het bouwen van beschoeiingen. Waarschuwing

Schroef de hoofdwand niet vast aan de bovenkant van het houten vlonderterras! Controleer de #2 lijn waar u uw beschoeiing bouwt met een liniaal. De lijn #2 moet 3,5 cm breed zijn in alle richtingen en 1,5 cm breed in het midden. Is het minder, dan kan de beschoeiing uw terras misschien niet voldoende verdedigen. Planning van de bouw: De afmetingen en dikte van de muurdoorvoeren moeten worden bepaald voor de lengte, rekening houdend met het buitenlandschap. Het schema moet een buitenrand hebben van 2 cm breed en 2 cm dik en moet worden aangelegd volgens een plan dat is opgesteld volgens het Bestek voor grotten voor het platteland. De dikte van de buitenmuur, waar of indien deze er moet zijn, moet ook in een passende verhouding staan tot het volume van het terras en de grootte van het terras. Op de grond kan een gegalvaniseerde paal en een draadgaas dat aan de voorgeschreven normen voldoet, worden aangebracht. Dit kan hetzelfde zijn als bij de beschoeiing, maar moet 4 cm dik zijn. Floors Aanwijzingen voor vloerbedekking en drainage moeten op de buitenmuur worden gekalkt. In geval van ongunstige bodems en slechte afwatering van de bodem moet een beschoeiing worden gebouwd die de ruimte volledig omsluit, met onderhoudshekken (zie onderstaande tekening).

Het ontwerpen van uw beschoeiing: Bij het ontwerp van de beschoeiing moet rekening worden gehouden met de vorm van het terras, de aard en het niveau van de bodem en de mogelijke obstakels waarmee het terras te maken krijgt; de individuele architect moet een goed advies geven. Inspecteer het terras dagelijks en stabiliseer de muur dienovereenkomstig, alvorens met uw beschoeiing te beginnen. Het kan raadzaam zijn de sociale structuur van het terras te modelleren en nuttige hindernissen te kiezen om te overbruggen. Doe uw best om struiken, bomen, waterfonteinen, boomstronken en treden op te nemen. Als in de tuin van uw huis een omheining met latten of een omheining met vlonders wordt gebruikt, lees dan de Voorschriften voor Gebouwen en Condominiums of het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen voor hun richtlijnen. De buitenmuur van de beschoeiing is ongeveer 3 m hoog en 0,5 tot 0,75 m breed. Het moet schuin aflopen vanaf de onderkant en de dekken van de beschoeiingen kunnen op verschillende hoogten worden gebouwd, afhankelijk van de ligging van het terras. Massieve betonblokken zijn het best voor een terras met een breedte van 0,5 m.

 

Lees meer

Beschoeiing plaatsen 

Prolock 

Leave a Reply